Biker Church Europe

Fundament och värdegrund

Målsättning och inriktning.

 

 

Fundament och värdegrund

Biker Church Europé har sin trosbekännelse och värdegrund i Guds ord (Bibeln)

och ansluter sig till Lausannedeklarationen och Manillamanifestet.

Målsättning och inriktning

Biker Church Europe – målsättning är: Winning Europe for Christ, att vinna Europa för Jesus Kristus.

Biker Church Europe är ett nätverk för kristna Mc-klubbar, som vill nå ut i Europa med Guds ord och som sprider den målinriktade Biker Bibeln. Biker Bibeln utges av Bible for the Nations och arbetas fram i gemenskap med Mc-klubbar i olika länder och med Biker Church Europe.

Biker Church Europe är även ett missionerande nätverk av kristna Mc-klubbar i olika länder som har som målsättning att sprida budskapet om Jesus Kristus runt om i Europa. Nätverket är till för att stärka de gemensamma evangelistiska satsningarna i olika länder, att hjälpa nya länder att få Biker Bibeln på sitt eget språk, och även att hjälpa i svåra situationer som kan uppstå i en MC-klubb. Biker Church Europe vill även hjälpa till så att nya Mc-klubbar kan växa fram, i områden där det nu inte finns några sådana.

Biker Church Europe vill även styrka och inspirera små och stora klubbar i Europa, att tro Gud om stora ting i arbetet i de olika länderna. Biker Church Europe vill även utmana och stå tillsammans med klubbarna i arbetet med att inta nya områden, städer och nationer för Jesus, dessutom också styrka det kristna MC-folket till att leva hängivna och brinnande och helgade liv för Jesus Kristus. Biker Church Europe är ingen paraplyorganisation, utan ett nätverk av kristna ledare inom MC-världen. Gemenskapen bygger på broderskap och vänskap. Nätverket erbjuder medverkande klubbar, att utbyta information och samarbeta i små och stora satsningar. Dessutom att kunna samtala och konferera vid den årliga träffen, på skype eller vid andra möten.

Biker Church Europe – pastorer

Inom Biker Church Europe finns det ett nätverk av pastorer från olika kyrkor och organisationer. Som målsättning har Biker Church Europe, att i varje land i Europa, insätta någon ansvarig Biker Church pastor. Insättande av pastor i Biker Church Europe sker efter bön och att ledarskapet sökt Herren för vägledning.

En pastor inom Biker Church Europe har som uppgift att förkunna Guds ord, ge själavård, genomföra bikergudstjänster, uträtta begravningar och vigslar. Inom Biker Church Europe gäller vigslar mellan man och kvinna. När det gäller vigslar och begravningar sker utförandet i enlighet med landets lagar.(Vissa Biker Church pastorer äger inte vigselrätt, men har i sådant fall möjlighet att utföra en välsignelseakt av brudparet). Där en Biker Church pastor inte äger rätt att förrätta begravning – kan en minnesstund med klubb, vänner och anhöriga erbjudas.

En pastor inom Biker Church Europe, kan även samordna utställning på mässor, ställa upp på gemensamma samlingar, utflykter och informera om arbetet i kyrkor och bland klubbar. Här har pastorn även tillgång till banderoll med Biker Church Europe loggan – som kan användas tillsammans med olika kristna klubbars logga. Detta för att ge ett samlat uttryck för det kristna MC-folket i en region, land eller stad.

En bikerpastor inom Biker Church Europe kan även vara till hjälp och stöd när en ny klubb startar, som bollplank och rådgivare och även genom att förmedla kontakter till andra presidenter och klubbar i området.

President och ledarträff

Varje år bjuder Biker Church Europe in till en helgträff för presidenter och ledare till en gemenskapshelg i något europeiskt land. För att delta i dessa träffar krävs inget medlemskap.

De årliga träffarna ska stärka gemenskapen mellan enskilda ledare och klubbarna, ge utrymme för presentation och bön för ledarna och klubbarna. Träffarna ska också kunna ge möjlighet för presentation av gemensamma satsningar, samt övrig information som kan vara av intresse för det samlade MC-folket. En viktig del i president och ledarträffen är tid för bön och förbön.

Biker Church Europe – förening

Medlemskap: President eller ledare för klubb eller MC-organisation kan söka medlemskap i föreningen Biker Church Europe. Gäller max. 2 personer från varje klubb eller organisation (kan vid behov utökas enligt styrelsen beslut). Biker Church pastorer är medlemmar i föreningen Biker Church Europe.

Medlemskap beslutas av Biker Church Europe´s styrelse. (Målet är dock inte att samla medlemmar, eftersom nätverket bygger på just näverksprincipen).

Biker Church Europe – arbetsgrupp

Medlemmar i Biker Church Europe kan tillsammans med ledningen för Biker Church Europe tillsätta arbetsgrupper. Man behöver inte vara medlem i Biker Church Europe för att ingå i en sådan arbetsgrupp. Medlem i arbetsgruppen godkänds av sammankallande tillsammans med Biker Church Europe´s styrelse.

Biker Church Europe – patch

Biker Church Europe patch bärs av medarbetare som hjälper till vid utställningar, MC-träffar och vid evangelisationssatsningar. Patchen ska bäras av person som president eller ledaren känner väl, som är lämplig för själavårdssamtal och som äger ledarens (som är medlem i Biker Church Europe) fulla förtroende. Ledaren/presidenten kan även kräva tillbaka patchen om förtroendet missbrukas, eller om person på något annat sätt inte längre är representant för klubb eller organisation. Även styrelsen för Biker Church Europe kan i nödfall kräva tillbaka patchen.