Vi behöver ert stöd för 3000 Biker Biblar och 2000 Barnböcker / Ville Biker Bibel Story till MC Mässan i Stockholm 2017. Vi behöver ca 125 000 kr för denna insats. Vill du vara med och stödja detta?

Skriv MC mässan i Stockholm

Bible for the Nations
Aulkestrasse 28
48734 Reken
Germany
Kontakt Sverige
Bible for the Nations
c/o Street Church Sweden
box 99
201 20 Malmö
Tel 040-6726544
Bankuppgifter för Sverige:
Plusgiro Stockholm Nr. 23 41 00-6
Nordea / 105 71
Bankkontonummer: 99 6026 0234 1006
IBAN SE88 9500 0099 6026 0234 1006 / SWIFT-BIC NDEASESS

Tack för era förböner och gåvor!

Guds rika välsignelse

Roul Åkesson