Hojrock 14-16 Juni 2018

Daniel samtal och utdeling av Biker Bibel

Biker Church Europe har ett utställartält på Hojrock!

Street Church Bikers kommer vara där med Biker Biblar och barnboken Villes och Ebbas Biker Bibel Story.

Vill du vara med och hjälpa till hör av dig till Roul Åkesson 0709-314121.

Vi behöver ca 25000 kr för Biker Biblar och Barnböcker! Skriv på gåvan Hojrock Biblar och barnböcker.

Sätt in gåvan på PG 23 41 00-6 och skriv Hojrock Biker Biblar och Barnböcker
Bible for the Nations
box 99
201 20 Malmö
Tel 0709-314121

Konto i Sverige:
Nordea / 105 71
Bankkontonummer: 99 6026 0234 1006
Plusgiro Stockholm Nr. 23 41 00-6
IBAN SE88 9500 0099 6026 0234 1006 / SWIFT-BIC NDEASES