2smal biker 2015

Kära systrar och bröder,

Vi vill av hela hjärtat tacka er för att ni kom till detta års Biker Church Europa – ledar och president träff i Warszawa i Polen. Detta år var vi fler deltagare än något år tidigare.

Det blev en underbar tid tillsammans då vi tog ordentligt med tid att be för varandra, inspireras och samtala om vad som är på gång i klubbarna i Europa. Det fanns rikligt med utrymme att bygga nya relationer och lära känna nya ledare. Det är gott att vara Guds familj och stå tillsammans.

Vi vill särskilt tacka Gosia och Piotr och medarbetarna i Boanerges för deras fantastiska arbete, och för det gästvänliga sätt de visade oss denna helg.

En utmaning vi samtalade om under träffen, är hur vi kan stödja våra syskon i klubbarna i Östra Europa att få Biker Bibeln på deras språk. Vår önskan är att detta Gudagivna verktyg ska finnas tillgängligt på alla europeiska språk. Vi planerar nu för den Bulgariska och den Tjeckiska Biker Bibeln. Men vi planerar även för Biker Bibeln för Lettland och Rumänien. Det är ett privilegium att hjälpa våra syskon i dessa länder, där vi alla vet att de ekonomiska omständigheterna är helt annorlunda än i många länder i väst. Tack för allt stöd, för att göra det möjligt att få fram Biker Bibeln på dessa språk.

Var med och be att den summa som ännu fattas kommer in så att vi kan gå i tryck med dessa Biker Biblar.

Om du, någon i din klubb, eller ni som klubb vill vara med och stödja något av dessa Bibelprojekt och länder kan du ge en gåva. Du kan sätta in gåvan på Bible for the Nations, med en notis ”Biker Biblar” – och till vilket land.

Plusgiro konto:. 23 41 00-6

I många av våra nordeuropeiska länder drar nu säsongen i gång på allvar.

Vi vill stå med i förbön för dig/klubben och be om välsignade insatser – när ni drar iväg på träffar för att ge evangelium om Jesus Kristus in i MC världen. Om det skulle finnas något speciellt böneämne – eller någon svår situation, vill vi gärna stå med i bön för det.

Och om praktisk hjälp behövs – vill vi även då finnas med – så gott vi kan.

Guds rika välsignelse – kör försiktigt – du/ ni är värdefulla!